kalendarium zdarzeńŁódź  jako pierwsze miasto w Polsce może pochwalić się ulicami przekształconymi na
strefy typu woonerf. Poniżej przedstawiony jest ciąg wydarzeń jaki stoi za powstaniem
pierwszego miejskiego ,,podwórca”, a także wszelkie wydarzenia dziejące się wokół idei
łódzkich woonerfów.

2012 Jesień

Powstają pierwsze pomysły przeszczepienia idei ulic podwórców na grunt łódzki. Ze
względu na swój XIX wieczny charakter zabudowy, berliński Kreuzberg i jego ,,strefy
zamieszkania” stają się główną inspiracją.

2013 Zima

Pierwsze analizy układu drogowego śródmieścia. Całe dnie spędzone na zwiedzaniu
Śródmieścia, Starego Polesia, Starego Widzewa, Starych Bałut pozwalają wysnuć jeden
wniosek - centrum Łodzi ma doskonałe warunki do tworzenia stref woonerf.
Pierwsze szkice koncepcyjne pokazujące na czym polega idea ulic-podwórców zostają
opracowane dla ulic: Piramowicza, 6 Sierpnia, Lipowej/Próchnika i obszaru Starego
Miasta w rejonie Placu Kościelnego. Koncepcje mają charakter luźnych szkiców, jednak
sam pomysł przypada do gustu mieszkańcom miasta oraz środowiskom zainteresowanym
rewitalizacją Łodzi.

2013 Wiosna

Do współpracy przy promocji pomysłu zostaje zaproszona Fundacja Normalne Miasto -
Fenomen. Idea podwórców zostaje przedstawiona w łódzkim Zarządzie Dróg i Transportu.
Zielone światło dostaje pomysł stworzenia koncepcji architektoniczno-budowlanej dla ulic
6 Sierpnia (na odc. Kościuszki - Piotrkowska) oraz Piramowicza (na odc. Jaracza -
Narutowicza). Warunkiem jest, by koncepcja była możliwa do realizacji w świetle
przepisów i sztuki budowlanej, a także musi być skonsultowana z mieszkańcami tych ulic.
Koncepcja ulicy 6 Sierpnia zostaje przedstawiona na spotkaniu warsztatowym
odbywającym się w Przechowalni - Łódzkiej Piwnicy Artystycznej zlokalizowanej przy
ul. 6 Sierpnia. Na spotkanie przychodzi ok. 30 okolicznych mieszkańców. Zostaje im
przedstawiona idea ulic - podwórców, a także wariantowa koncepcja woonerfu.
Mieszkańcy w ramach dyskusji analizują przedstawione warianty i wybierają jeden z nich
-  z drzewami rosnącymi po środku ulicy. Projekt ulicy Piramowicza jest omawiany z
mieszkańcami kilka dni później. Tak jak na 6 Sierpnia na warsztaty przychodzi ok. 30
mieszkańców. Spotkanie ma miejsce w Kamienicy ,,Pod Aniołami” znajdującej się na ul.
Piramowicza. Mieszkańcy poza rysunkami mają do swojej dyspozycji kilkumetrową
makietę przedstawiającą jak może się zmienić ich bezpośrednie sąsiedztwo. Koncepcja
oraz makieta ulicy powstają we współpracy z architektami z biura projektowego Gruppay
Architekci. Zarząd Dróg i Transportu wstrzymuje tymczasowo realizację woonerfów,
jednak mieszkańcy ulic zgłaszają obydwa projekty w I edycji Łódzkiego Budżetu
Obywatelskiego.

2013 lato

Idea woonerfów zostaje entuzjastycznie przyjęta przez lokalne media. Tak jak tworzy się
grono zwolenników tego typu przekształceń, tworzy się również grupa przeciwników
kwestionujących min. powstanie podwórca przy ul. 6 Sierpnia (mającej według niektórych
koncepcji stanowić dojazd do budowanego Nowego Centrum Łodzi i dworca Łódź
Fabryczna). W ramach I edycji budżetu obywatelskiego zostaje również zgłoszony projekt
przebudowy dwóch odcinków ul. Miedzianej na Starym Widzewie. Biuro Architekta
Miasta wpisuje do programu ,,Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie” woonerfy jako jeden
z pożądanych kierunków zmian w łódzkim śródmieściu. Krystalizuje się sieć woonerfów
w centrum miasta.

2013 jesień

Lokalne środowiska architektoniczne i urbanistyczne krytykują pomysł powstania
podwórca na ul. 6 Sierpnia. W głosowaniu na projekty z budżetu obywatelskiego pierwsze
miejsce spośród projektów śródmiejskich zdobywa woonerf na ul. 6 Sierpnia. Woonerfy na
ul. Miedzianej i Piramowicza nie otrzymują dostatecznej liczby głosów, aby można je było
zrealizować.

2013 zima

Powstają pierwsze koncepcje woonerfu na ulicy Lindleya.

2014 zima

Powstaje projekt przebudowy ul. 6 Sierpnia. Zarząd Dróg i Transportu zaczyna prace
projektowe woonerfu na ul. Lindleya - ulicy wchodzącej w zakres przebudowy układu
drogowego wokół nowego dworca Łódź Fabryczna.

2014 wiosna

Woonerf na ul. 6 sierpnia zostaje wybudowany. Inwestycja pokrywa się końcem prac
modernizacyjnych na ul. Piotrkowskiej. Miasto otrzymuje nową przestrzeń publiczną,
a pierwszy łódzki podwórzec wraz ze swym zegarem szybko staje się jednym z symboli
miasta. Do II edycji budżetu obywatelskiego zostają zgłoszone kolejne woonerfy:
Piramowicza, Miedziana, Stefanowskiego, 1 Maja i Traugutta (kontynuacja podwórca na
ul. 6 Sierpnia).

2014 jesień

W II edycji budżetu obywatelskiego wygrywają wnioski dla ulic Traugutta i Piramowicza.
Sukces jaki stoi za zwycięstwem ul. Piramowicza jest efektem determinacji mieszkańców
ulicy - porażka w głosowaniu w I edycji, skutkuje rewelacyjnie przygotowaną kampanią
informacyjną i promocyjną.

2014 zima

Zarząd Dróg i Transportu rozpoczyna prace projektowe dla Traugutta i Piramowicza.
Jednocześnie trwają prace koncepcyjne dla ciągów pieszo-jezdnych na ulicach osiedlowych
poza śródmieściem: Kozietulskiego, Selekcyjnej, Pszennej i Świerkowej. Zarząd Dróg i
Transportu opracowuje projekty wspólnie z mieszkańcami. Miasto przygotowując plany
wielkiej rewitalizacji śródmieścia, przedstawia pierwsze założenia ulic dla mieszkańców.
Ul. Włókiennicza i Mielczarskiego staną się w najbliższych latach woonerfami.

2015 wiosna

Rozpoczyna się budowa podwórca na ulicy Traugutta. W tym samym czasie do III edycji
budżetu obywatelskiego zostają zgłoszone podwórce na ulicach: Miedzianej, Solnej,
Stefanowskiego, Zacisze, Racjonalizatorów. Zarząd Dróg i Transportu przedstawia projekt
oraz wizualizację woonerfu na ul. Lindleya. Miasto Łódź otrzymuje nagrodę specjalną
Towarzystwa Urbanistów Polskich - oddział w Łodzi w konkursie na najlepiej
zagospodarowaną przestrzeń publiczną w woj. łódzkim za rewaloryzację ulic
Piotrkowskiej i 6 Sierpnia. Ulica otrzymuje także nagrodę główną na Europejskim
Kongresie Gospodarczym w konkursie ,,Mieszkam tu! - Mądre pomysły na mądre Miasto”.

2015 lato

Trwają prace budowlane na ul. Traugutta. Rozpoczyna się przebudowa ulicy
Piramowicza. Trwa również przebudowa ulic Kozietulskiego, Pszennej, Selekcyjnej i
Świerkowej w systemie ,,zaprojektuj - wybuduj”.

2015 jesień

W III edycji budżetu obywatelskiego wygrywa woonerf na ul. Zacisze. Jednocześnie
koncepcja ulic podwórców jest coraz popularniejsza w kraju. Do budżetu obywatelskiego
w Ostrowie zostaje zgłoszona ulica Raszkowskiej. Do swojego pierwszego podwórca
przymierza się Wrocław - na Św. Antoniego, pomysł inwestycji rozważa również Opole na
ul. Szpitalnej.

2015 zima

Trwa budowa podwórca na ul. Piramowicza. Ze względu na przyjście zimy, prace zostają
spowolnione. Miasto pracuje z mieszkańcami nad koncepcją dla ulicy Zacisze.

2016 zima

W wyniku decyzji łódzkiego Zarządu Dróg i Transportu remont dwóch odcinków ulicy
Pogonowskiego zostaje zamieniony w gruntowną przebudowę na ulicę - podwórzec.
Modenizacja ulicy ma odbyć się do końca 2016 roku. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska
ogłasza rewolucyjne zmiany dla Starego Polesia. Na podstawie kompleksowych analiz
i projektów urbanistycznych przeprowadzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną
w Łodzi pierwsze woonerfy, a raczej ulice-ogrody mają powstać do końca 2016 roku.
Metamorfozę maja przejść: 1 Maja na odcinku Wólczańska - Żeromskiego, Wólczańska na
odcinku Próchnika - Więckowskiego, Pogonowskiego na ocinku Legionów - 1 Maja,
Lipowa i 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odcinku 1 Maja - Więckowskiego, Kopernika
na odcinku Wólczańska - Gdańska oraz Gdańska na odcinku Kopernika - Zamenhofa.
Jednocześnie miasto rozpoczyna ambitny projekt ,,parków kieszonkowych", które zostaną
w 2016 r. zlokalizowane w kilkunastu miejscach Starego Polesia.

2016 Wiosna

Ruszają przygotowania do budowy woonerfu na ul. Zacisze oraz Pogonowskiego, Lipowej,
28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Rozpoczyna się budowa parków kieszonkowych na
Starym Polesiu. Ruszają prace przy ulicach Składowej i Knychalskiego zlokalizowanych
bezpośrednio przy Nowym Centrum Łodzi.

2016 Jesień

Rozpoczynają się prace na ul. Zacisze, Pogonowskiego, Lipowej i 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich. W Gdyni powstanie pierwszy woonerf poza Łodzią - w ramach budżetu
obywatelskiego decyzją mieszkańców na podwórzec zostanie przebudowana ul. Abrahama
pomiędzy ulicami Batorego i 10 Lutego.

2017 Zima

Ze względu na zmienne warunki pogodowe prace przy ulicach Zacisze, Pogonowskiego,
Lipowej i 28 Pułku Strzelców Kaniowskich posuwają się powoli do przodu. Gdynia
organizuje konkurs studencki na zagospodarowanie ul. Abrahama - wygrywa praca Mai
Bazylko i Tomasza Jażdżewskiego - studentów Politechniki Gdańskiej. Praca inspirowana
gdyńskim modernizmem, ma stać się podstawą projektu przebudowy ulicy.

2017 Jesień - Lato

Woonerf na Lipowej, Pogonowskiego, Strzelców Kaniowskich oraz Zaciszu zostają
ukończone. Na Starym Polesiu przygotowywane są inwestycje na dalszych dwóch
odcinkach ulicy Pogonowskiego, 1 Maja i Wólczańskiej. Skrzyżowanie 1 Maja i
Wólczańskiej ma być pierwszym skrzyżowaniem dwóch woonerfów. Gdynia opracowuje
projekt przebudowy ulicy Abrahama we współpracy z mieszkańcami. Łódź ogłasza
intensyfikację i przygotowanie planu rozwoju Starego Polesia. Ruszają prace na
woonerfie przy ulicy Lindleya (w ramach budowy układu drogowego ulic w Nowym
Centrum Łodzi). Trwają prace na uliacach Składowej i Knychalskiego. Do Łodzi
przyjeżdża delegacja urzędników odpowiedzialnych za transport i przestrzeń miejską z
Warszawy podpatrywać rozwiązania zastosowane przy woonerfach. Stolica planuje
pierwsze woonerfy.
powrót
twój woonerf w budżecie obywatelskim
Pierwszy w Polsce portal poświęcony tworzeniu ulic przyjaznych mieszkańcom
menu    |  aktualności/archiwum   |   woonerf?   |  jak to zrobić?   |   przykłady ze świata   |  woonerfy w Łodzi   |   kalendarium      
twój woonerf w budżecie obywatelskim   |   kontakt/współpraca