ŚwierkowaJedna z czeterech niewielkich uliczek, przebudowanych pilotażowo na osiedlach
oddalonych od centrum miasta. Dawniej ulica posiadała nawierzchnię gruntową, gdzie
problem stanowiło błoto tworzące się po opadach lub pył w porze suchej. Po przebudowie
stworzono ciąg pieszo-jezdny (shared space), z jednolitą nawierzchnią bez krawężników
oraz różnic wysokościowych. Na ulicy zaprojektowano zieleńce oraz szykany - w formie
wysepek - zieleńców. Wzdłuż ulicy biegnie kamienny pas z kostki granitowej pełniący
dwie funkcje - odprowadzenia wody do najbliższych wpustów oraz pas prowadzący dla os.
z ograniczoną zdolnością widzenia. Pas jest kontrastujący w zakresie barwy oraz
wyczuwalnej faktury, a takze obniżony o 2-3 cm względem nawierzchni z betonu.
Ciekawym rozwiązaniem jest skrzyżowanie z ulicą Łagiewnicką - komunikacja jest
swobodna wyłącznie dla osób pieszych, dla samochodów jest ona nieprzelotowa. Ze
względu na część mieszkańców korzystających z dużych pojazdów dostawczych poszerzono
przestrzeń utwardzoną. Projekt ulicy był konsultowany z mieszkańcami w ramach
spotkań warsztatowych.
 
 
Wlot z ulicy Folwarcznej, zachowana ciągłość chodnika, wyniesiony najazd dla pojazdów.
Zaprojektowane zieleńce, regulujące sposób parkowania.
Skrzyżowanie z ulicą Łagiewnicką. Przejście jest możliwe jedynie dla osób pieszych.
Zieleńce nie są wynisione ponad nawierzchnię posadzki - umożliwia to swobodne wsiąkanie wody.
menu główne
woonerfy w Łodzi
Pierwszy w Polsce portal poświęcony tworzeniu ulic przyjaznych mieszkańcom
menu    |  aktualności/archiwum   |   woonerf?   |  jak to zrobić?   |   przykłady ze świata   |  woonerfy w Łodzi   |   kalendarium      
twój woonerf w budżecie obywatelskim   |   kontakt/współpraca