PszennaJedna z czeterech niewielkich uliczek, przebudowanych pilotażowo na osiedlach
oddalonych od centrum miasta. Dawniej ulica posiadała nawierzchnię gruntową, gdzie
problem stanowiło błoto tworzące się po opadach lub pył w porze suchej. Po przebudowie
stworzono ciąg pieszo-jezdny (shared space), z jednolitą nawierzchnią bez krawężników
oraz różnic wysokościowych. Na ulicy zaprojektowano zieleńce oraz szykany - w formie
wysepek - zieleńców. W 1/3 ulicy biegnie kamienny pas z kostki granitowej pełniący dwie
funkcje - odprowadzenia wody do najbliższych wpustów oraz pas prowadzący dla os. z
ograniczoną zdolnością widzenia. Pas jest kontrastujący w zakresie barwy oraz
wyczuwalnej faktury, a takze obniżony o 2-3 cm względem nawierzchni z betonu.
Ciekawym rozwiązaniem jest skrzyżowanie z ulicą Żniwną - ze względu na szeroki wlot,
postanowiono go zawęzić przez umiejscowienie w jego środku drzewa. Projekt ulicy był
konsultowany z mieszkańcami w ramach spotkań warsztatowych.
 
 
Wjazd Pszenną z ul. Żniwnej.  Wśrodku szerokiego leja zaprojektowano drzewo
menu główne
woonerfy w Łodzi
Ten sposób aranżacji wlotu skrzyżowania powoduje, że piesi nie czują dyskomfortu ze strony wjeżdżających aut.
Charakterystyczny podział nawierzchni ulicy Pszennej. Po jednej stronie umieszczono zieleńce wraz z ozdobnymi drzewami. Widoczny jest pas z kostki kamiennej.
Na drugim planie widoczna jest niewielka szykana.
Zamierzony efekt został uzyskany - to pieszy jest na pierwszym miejscu.
Wysepka - szykana.
Choć nie jest to centrum miasta, detal doboru nawierzchni i zieleni jest na wysokim poziomie.
Pierwszy w Polsce portal poświęcony tworzeniu ulic przyjaznych mieszkańcom
menu    |  aktualności/archiwum   |   woonerf?   |  jak to zrobić?   |   przykłady ze świata   |  woonerfy w Łodzi   |   kalendarium      
twój woonerf w budżecie obywatelskim   |   kontakt/współpraca