KozietulskiegoJedna z czeterech niewielkich uliczek, przebudowanych pilotażowo na osiedlach
oddalonych od centrum miasta. Dawniej ulica posiadała wąską i nierówną nawierzchnię
oraz chodniki z bardzo wysokimi krawężnikami. Problem stanowiły parkujące samochody
- szerokość ulicy wynosi ok 8-9 m, zatem żeby pozostawić wąską jezdnię przejezdną,
samochody parkowały na chodnikach. Po przebudowie stworzono ciąg pieszo-jezdny
(shared space), z jednolitą nawierzchnią bez krawężników oraz różnic wysokościowych. Ze
względu na znaczny udział zieleni na posesjach mieszkańców, na samej ulicy
pozostawiono jedynie istniejące drzewa oraz większe zieleńce. Parkowanie odbywa się w
sposób intuicyjny - przy posesjach mieszkańców. Środkiem ulicy biegnie kamienny pas z
kostki granitowej pełniący dwie funkcje - odprowadzenia wody do najbliższych wpustów
oraz pas prowadzący dla os. z ograniczoną zdolnością widzenia. Pas jest kontrastujący w
zakresie barwy oraz wyczuwalnej faktury, a takze obniżony o 2-3 cm względem
nawierzchni z betonu. Projekt ulicy był konsultowany z mieszkańcami w ramach spotkań
warsztatowych.
 
 
Wjazd w Kozietulskiego od strony ulicy Krzemienieckiej. Zachowano ciągłość chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż Krzemienieckiej. Na odcinku łączącym zasadniczą część ulicy ze skrzyżowaniem zabudowano chodniki o niewielkim wyniesieniu ponad część jezdną (ze względu na osoby starsze, mogące czuć się niepewnie w obrębie skrzyżowania).
Ulicę standardowo otwiera znak D-40 ,,Strefa Zamieszkania". W środku biegu ulicy widać ściek z kostki kamiennej.
Na wąskich osiedlowych ulicach częsty problem to parkowanie. Najczęściej odbywa się ono kosztem chodników lub zieleńców. W przypadku stref shared-space problem znika.
Widok w kierunku ulicy Krzemienieckiej - kamienny ciek biegnie bez zbędnych załomów przez całą długość ulicy.
Skrzyżowanie z ul. Wileńską. Tarcza skrzyżowania została wyniesiona i wyróżniona innym kolorem.
Styk skrzyżowania z głównym biegiem ulicy
Grubo łupana kostka kamienna, nie tylko zbiera wodę - jest łatwo wyczuwalna stopą.
menu główne
woonerfy w Łodzi
Pierwszy w Polsce portal poświęcony tworzeniu ulic przyjaznych mieszkańcom
menu    |  aktualności/archiwum   |   woonerf?   |  jak to zrobić?   |   przykłady ze świata   |  woonerfy w Łodzi   |   kalendarium      
twój woonerf w budżecie obywatelskim   |   kontakt/współpraca