menu główne
woonerfy w Łodzi


Spacer po woonerfie na ul. Zacisze

 
fotografie
ul. Pomorska
zachowana ciągłość chodnika
skwer w
budowie
w 2017 r.
miejsce dla dostaw
miejsce dla osób
niepełnosprawnych
miejsce do przechodzenia
przez ulicę
poduszka berlińska
strefa kiss&ride
przedszkole
poduszka berlińska
parkingi rowerowe
zachowana ciągłość chodnika
wyniesiona tarcza
skrzyżowania
,,mysie ucho"
- uwidacznia pieszego
przed zebrą
przygotowane włączenie do przyszłej drogi dla
rowerów na Placu Pokoju i ul. Uniwersyteckiej
Pierwszy w Polsce portal poświęcony tworzeniu ulic przyjaznych mieszkańcom
menu    |  aktualności/archiwum   |   woonerf?   |  jak to zrobić?   |   przykłady ze świata   |  woonerfy w Łodzi   |   kalendarium      
twój woonerf w budżecie obywatelskim   |   kontakt/współpraca
szkoła