Zacisze - fotografie

 
Widok od strony ulicy Pomorskiej. Ulica jest jednokierunkowa dla samochodów (w kierunku ul. Pomorskiej),
ale dwukierunkowa dla rowerów. Stąd znak strefy zamieszkania obok znaku zakazu wjazdu. Na ulicy zlokalizowano ,,witacze" - powiększone wysunięte wysepki zieleni. Poza funkcją estetyczną mają one za zadanie uniemożliwić parkowanie w pobliżu przejścia dla pieszych (tutaj zachowano ciągłość chodnika). Należy też zwrócić uwagę na ich kształt - specjalne wyprofilowanie pozwala wykonać manewr skrętu z wąskiej ulicy autokarom szkolnym.
Charaktersytyczny układ ulicy. Istniejący starodrzew  nie pozwolił na odginanie toru jazdy pojazdów, czy zmianę sposobu parkowania. Ograniczenie prędkości osiągnięto min. poprzez zastosowanie ,,mysich uszu" - wysuniętych wysepek z zielenią, mających za zadanie zawęzić światło ulicy (pomiędzy nimi zainstalowano próg wyspowy - czyli inaczej ,,poduszkę berlińską")
Widok na ,,poduszkę berlińską" samochód spowolni, rowerzysta i pieszy przemkną swobodnie bokiem.
Na ulicy szczególny nacisk położono na zieleń. Kilkudziesięcioletnie lipy zostały odpowiednio wypielęgnowane, a dawne zdegradowane zieleńce zamienione w niewielki ogród. Kilkutonowe głazy zostały indywidualnie wybrane i przywiezione z kopalni w Strzegomiu. Nocą ukryte reflektory pięknie podświetlają korony drzew.
Tak zaaranżowana zieleń powoduje, że nawet duża liczba aut nie dominuje w przestrzeni ulicy.
Kosztem trzech miejsc postojowych stworzono strefę kiss&ride, czyli po polsku ,,pocałuj i jedź". Jest to miejsce, gdzie można podjechać i bezpiecznie wysadzić lub odebrać swoje dziecko ze szkoły.
Na rodzica można poczekać odpoczywając na ławce. Niewielka zatoka postojowa pozwala rodzicom zatrzymać swój samochód bez ryzyka zablokowania ulicy. Strefa kiss&ride pełni jeszcze jedną funkcję - podczas wycieczki szkolnej, autokar zatrzymujący się na ulicy posiada wygodne przedpole, na którym można pakować bagaże i bezpiecznie wejść na pokład pojazdu. Inaczej niż samochód osobowy - autokar na czas postoju zamyka możliwość przejazdu samochodom, co powoduje, że znika ryzyko wybiegnięcia dziecka pod nadjeżdżający pojazd.
Ponieważ parkujące samochody mogą utrudniać pieszym  przejście z jednej strony ulicy na drugą, w kilku miejscach stworzono specjalne azyle - uniemożliwiają parkowanie, ale pozwalają pieszemu wyjść poza zarys stojących aut i mieć wgląd w perpsektywę ulicy.
Dawniej nierówny chodnik, dziś wygodny ciąg pieszy. Przy wejściach na tereny posesji zlokalizowano parkingi rowerowe.
Strefa ,,techniczna" czyli ta na której stoją pojazdy, stojaki rowerowe, kosze na śmieci etc. zostala wykonana z łupanej kostki kamiennej. Części piesze i pieszo-jezdne z gładkiej kostki betonowej. Miejsca postojowe dodatkowo wyróżniono pasem z odzyskanej kostki bazaltowej.
W pobliżu przychodni lekarskiej zlokalizowano miejsca dla osób niepełnosprawnych, przy sklepach - miejsce dla dostaw. Jaskrawe kolory  oraz czytelne oznakowanie jednoznacznie wskazują funkcję.
Żeby uzyskać trwałość koloru, miejsca specjalne wykonano z nawierzchni betonowej.
Wjazd w ulicę od strony ul. Rewolucji 1905 r. Również i tutaj zastosowano ,,witacze" i specjalną geometrię wlotów umożliwiającą autokarom szkolnym wjazd.
menu główne
woonerfy w Łodzi
spacer po ulicy Zacisze
Pierwszy w Polsce portal poświęcony tworzeniu ulic przyjaznych mieszkańcom
menu    |  aktualności/archiwum   |   woonerf?   |  jak to zrobić?   |   przykłady ze świata   |  woonerfy w Łodzi   |   kalendarium      
twój woonerf w budżecie obywatelskim   |   kontakt/współpraca