menu główne
woonerfy w Łodzi
 
zachowana ciągłość chodnika
miejsca do opoczynku i dla
ogródków gastronomicznych
do tego miejsca ruch jest
dwukierunkowy
tymczasowy parking,
a w przyszłości początek ulicy
al. Kościuszki
przejazd przez ul. Piotrkowską (szykana
wymuszająca zmianę kierunku)
od tego miejsca ul. jest jednokierunkowa
strefa wielofunckyjna (parking/gastronomia, rekreacja)
parking dla rowerów
zegar
ul. Piotrkowska
parking dla rowerów
Strefa wielofunkcyjna (gastronomia / rekreacja)
miejsce pod ciąg pieszy lub ogródki gastronomiczne
miejsce pod ciąg pieszy lub ogródki gastronomiczne
pierwsza szykana
plac wokół gmachu Y.M.C.A.
druga szykana
poduszka berlińska
trzecia szykana
miejsce pod ciąg pieszy lub ogródki gastronomiczne
strefa wielofunckyjna (parking/gastronomia, rekreacja)
przestrzeń tymczasowa - plac zabaw
(kiedyś stanie tu budynek, tak samo
jak po drugiej stronie ulicy, a plac zabaw
zostanie przeniesiony w inne miejsce)
ul. Sienkiewicza


Spacer po woonerfach na 6 Sierpnia i Traugutta


fotografie
Pierwszy w Polsce portal poświęcony tworzeniu ulic przyjaznych mieszkańcom
menu    |  aktualności/archiwum   |   woonerf?   |  jak to zrobić?   |   przykłady ze świata   |  woonerfy w Łodzi   |   kalendarium      
twój woonerf w budżecie obywatelskim   |   kontakt/współpraca