menu główne
woonerfy w Łodzi


6 Sierpnia i TrauguttaWoonerf na ul. 6 Sierpnia to pierwszy woonerf, który powstał w Łodzi i jednocześnie
w Polsce. Historia jego powstania zaczęła się w 2013 r. kiedy pomysł stworzenia takich
stref w Łodzi zaczął wzbudzać gorącą dyskusję pomiędzy mieszkańcami, lokalnymi
władzami i środowiskami architektonicznymi. Pierwsze rysunki koncepcyjne, pokazujące
jak mogłaby ta ulica wyglądać po zmianie w woonerf zyskały sobie aprobatę łodzian.
Zorganizowano specjalne warsztaty projektowe, w wyniku których mieszkańcy ulicy
ostatecznie wybrali jej docelowy kształt. Projekt architektoniczny został przekazany
mieszkańcom, a ci już wkrótce zgłosili go jako wniosek do pierwszej edycji łódzkiego
Budżetu Obywatelskiego. Koncepcja pierwszego woonerfu zyskała tak dużą popularność
wśród łodzian, że bez problemu uzyskała ona wymaganą ilość głosów by móc ją
zrealizować. Budowa rozpoczęła się w 2014 r. i została przeprowadzona wspólnie z
kończącymi się pracami budowalnymi na modernizowanej ul. Piotrkowskiej. W wyniku
wytycznych konserwatorskich 6 Sierpnia jest wykonana w całości z nawierzchni
kamiennych (w tym z bardzo charakterystycznego czerwonego granitu). Niezaprzeczalnie
jednak, jej główną ozdobą i jednocześnie cechą charaktersytyczną są zasadzone w jej osi
dojrzałe wiśnie piłkowane odmiany kanzan oraz ,,witający" mieszkańców stylizowany
zegar stojący na skrzyżowaniu z ul. Piotrkowską.

Woonerf na ul. Traugutta powstał w rok później po tym na ul. 6 Sierpnia i analogicznie do
swojego poprzednika został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu w Budżecie
Obywatelskiem. Ze względu na swoją lokalizację (ul. Traugutta stanowi przedłużenie
ul. 6 Sierpnia) rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne są analogiczne do tych na ul.
6 Sierpnia. Ciekawym miejscem jest natomiast środkowy odcinek, gdzie na wysokości
modernistycznego gmachu Y.M.C.A i jednocześnie przedłużenia ul. Hotelowej utworzono
strefę ,,shared space", która w przyszości wraz z ulicą Hotelową i fragmentem ul.
Moniuszki utworzą plac miejski. Wartym uwagi miejscem jest również skrzyżowanie z ul.
Sienkiewicza, gdzie utworzono ,,tymczasowe" przestrzenie publiczne - w miejscach gdzie
brakująca zabudowa czeka na uzupełnienie. Zamiast pozostawiać puste place zbudowano
tam zieleńce i plac zabaw dla lokalnych dzieci.

Nagrody

Miasto Łódź otrzymuje nagrodę specjalną Towarzystwa Urbanistów Polskich - oddział w
Łodzi w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w woj. łódzkim za
rewaloryzację ulic Piotrkowskiej i 6 Sierpnia. Ulica otrzymuje także nagrodę główną na
Europejskim Kongresie Gospodarczym w konkursie ,,Mieszkam tu! - Mądre pomysły na
mądre Miasto”.
 
spacer po woonerfach: 6 Sierpnia i Traugutta
 
kliknij poniższy obrazek i poznaj sekrety zagospodarowania pierwszych woonerfów
w Polsce.
fotografie
kliknij  zdjęcie i zobacz najciekawsze miejsca na ul. 6 Sierpnia i Traugutta.
Pierwszy w Polsce portal poświęcony tworzeniu ulic przyjaznych mieszkańcom
menu    |  aktualności/archiwum   |   woonerf?   |  jak to zrobić?   |   przykłady ze świata   |  woonerfy w Łodzi   |   kalendarium      
twój woonerf w budżecie obywatelskim   |   kontakt/współpraca