przykłady ze świata

Ulice typu woonerf oraz ,,shared space" są budowane z powodzeniem w dziesiątkach miast w Europie oraz na świecie. W tym rozdziale zaprezentowane są przykłady ze starego kontynentu - wraz ze słowem komentarza.
powrót
woonerfy w Łodzi
Fryburg Bryzgowijski - wjazd do strefy zamieszkania. Poza oznakowaniem pionowym zamieszczono dodatkowy znak na części pieszo - jezdnej.
Fryburg Bryzgowijski - skrzyżowanie ulic zostało wykonane z innej nawierzchni niż same ulice. Na samej ulicy nie ma zasadniczo dużo zieleni - rekompensują to ogródki przydomowe.
Fryburg Bryzgowijski - Plac zabaw został zlokalizowany na dawnym skrzyżowaniu ulic.
Tampere - ograniczony ruch samochodów sprzyja zwiedzaniu miasta na pieszo lub rowerem. Zrezygnowano ze zróżnicowania materiałowego posadzki.
Strasburg - ruch samochodowy został ograniczony do minimum. Tramwaje i piesi współdzielą przestrzeń.
Budapeszt - tor ruchu pojazdów został wytyczony ozdobnymi kulami. Piesi mogą poruszać się całą przestrzenią ulicy.
Budapeszt - przewężenia w ulicy zostały wykonane z tymczasowej zieleni. Wjazd w ten fragment został ograniczony w określonych godzinach.
Budapeszt - szykana wymuszająca zmianę toru jazdy. Przestrzeń za zieleńcami została przeznaczona na miejsca postojowe.
Budapeszt - zielona szykana wymuszająca zmianę toru jazdy. Na ulicy znalazło się miejsce na ławeczki i stojaki rowerowe.
Budapeszt - na tej ulicy postawiono na zieleń. Parkingi umiejętnie ukryto wśród zieleni (formalnie ulica nie jest objęta znakiem strefy zamieszkania, jednak jej architektura to dopuszcza).
Budapeszt - ta ulica jest zbyt wąska dla parkujących aut. Przestrzeń pomiędzy budynkami podzielono na ciąg pieszo-jezdny ze strefami dostępnymi tylko dla pieszych.
Budapeszt - tymczasowa zieleń w roli rozgraniczenia parkujących aut.
Budapeszt - próg najazdowy zmusza kierowców do zachowania zwiększonej uwagi. Piesi mają zachowaną ciągłość chodnika.
Berlin - wjazd do strefy zamieszkania. Zachowano ciągłość chodnika wzdłuż głównej ulicy.
Berlin - szykana po środku ulicy daje miejsce np. na parking rowerowy.
Berlin - w miejscu, gdzie nie ma kamienicy zlokalizowano boisko dla okolicznych mieszkańców.
Berlin - oznakowany wjazd do strefy zamieszkania. To samochody muszą ustąpic miejsca pieszym.
Pierwszy w Polsce portal poświęcony tworzeniu ulic przyjaznych mieszkańcom
menu    |  aktualności/archiwum   |   woonerf?   |  jak to zrobić?   |   przykłady ze świata   |  woonerfy w Łodzi   |   kalendarium      
twój woonerf w budżecie obywatelskim   |   kontakt/współpraca